https://www.cvb168.com/ 校园活力早午餐
培根蛋堡 培根蛋堡 https://www.cvb168.com/product_1101160.html 培根蛋堡 1101160
5 1
培根蛋堡
培根蛋堡
TWD http://schema.org/InStock https://www.cvb168.com/product_1101160.html 2024-01-26 40
培根蛋堡
肉松蛋堡 肉松蛋堡 https://www.cvb168.com/product_1103486.html 肉松蛋堡 1103486
5 1
肉松蛋堡
肉松蛋堡
TWD http://schema.org/InStock https://www.cvb168.com/product_1103486.html 2024-01-26 40
肉松蛋堡
香鷄蛋堡 香鷄蛋堡 https://www.cvb168.com/product_1097692.html 香鷄蛋堡 1097692
5 1
香鷄蛋堡
香鷄蛋堡
TWD http://schema.org/InStock https://www.cvb168.com/product_1097692.html 2024-01-26 45
香鷄蛋堡
汉堡蛋 汉堡蛋 https://www.cvb168.com/product_1097193.html 汉堡蛋 1097193
5 1
汉堡蛋
汉堡蛋
TWD http://schema.org/InStock https://www.cvb168.com/product_1097193.html 2024-01-26 55
汉堡蛋

[校园活力早午餐] 预约订餐专线 - TEL:(02)2230-6329 庆官网上线 / 庆粉丝团上线! 欢迎加入~~~庆线上预约订餐 - 客服信箱:h10101123@cvb168.com 或 service@cvb168.com 或打手机: 0936-846639 或 0986-289988 直接与 杨小姐 或 高小姐直接对话. < 电脑版 >请按< CTRL + > [ 网页银幕放大 ] 按< CTRL - > [ 网页银幕缩小 ]  <手机版>请按拇指与食指触控银幕- ( 手机面板上缩小 / 放大 ) - > [ 网页银幕放大 ] 与 [ 网页银幕缩小 ]